Προσωπικά στοιχεία ωφελουμένουΣπουδές

Βαθμίδα σπουδών

Είσαστε οφελούμενος του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης;

Έχετε βαθμό αναπηρίας άνω του 50%;

Έχετε συμμετάσχει ξανά σε πρόγραμμα Επιταγής εργασίας (Voucher) ;

Τα πεδία με (*) είναι υποχρεωτικά στη συμπλήρωση τους.