Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης  με διακριτικό τίτλο ΚΕΚ Δια Βίου Μόρφωση , ιδρύθηκε το 2014 από μία ομάδα νέων ατόμων, με σκοπό την προώθηση της δια βίου μάθησης και επαγγελματικής εκπαίδευσης .

Η  εξειδίκευση που χαρακτηρίζει την εποχή μας, η μεγάλη ανεργία αλλά και  ο ανταγωνισμός, καθιστούν   τη συνεχή επανεκπαίδευση αν όχι απαραίτητη τουλάχιστον επιβεβλημένη τόσο  για τους  επιχειρηματίες, τους εργαζομένους αλλά και τους ανέργους.

Το κενό αυτό που υπάρχει στη περιοχή του Δήμου Φαιστού, επιδιώκει να καλύψει   το ΚΕΚ ΔιαβίουΜόρφωση,  έχοντας ως στόχο τη διενέργεια πρωτοποριακών προγραμμάτων ενημέρωσης και εκπαίδευσης των επαγγελματιών , εργαζομένων, και ανέργων , εφαρμόζοντας πλήρως όλους τους σύγχρονους τρόπους εκπαίδευσης ενηλίκων    και αξιοποιώντας όλα τα προσφερόμενα  ευρωπαϊκά και ελληνικά προγράμματα εκπαίδευσης.