Προσωπικά στοιχεία ωφελουμένου  Σπουδές

  Βαθμίδα σπουδών

  Είσαστε οφελούμενος του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης;

  Έχετε βαθμό αναπηρίας άνω του 50%;

  Έχετε συμμετάσχει ξανά σε πρόγραμμα Επιταγής εργασίας (Voucher) ;

  Τα πεδία με (*) είναι υποχρεωτικά στη συμπλήρωση τους.