ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Περιγραφή Σεμιναρίου

Σε αντίθεση με τον προφορικό λόγο, η εκμάθηση της Ανάγνωσης και της Γραφής απαιτούν την κατάλληλη εκπαίδευση και εξάσκηση. Τυχόν Μαθησιακές Δυσκολίες, πρέπει να διαγνωσθούν και να αντιμετωπισθούν όσο το δυνατόν νωρίτερα, κατά προτίμηση από την Προσχολική ηλικία. Το συγκεκριμένο σεμινάριο στοχεύει στη σωστή παιδαγωγική διάσταση των μαθησιακών δυσκολιών .

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, γονείς και όσους εμπλέκονται στην υποστήριξη παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες.

 

Συνοπτικό πρόγραμμα

 • Συμπεριληπτική εκπαίδευση – ορισμός
 • Διοικητικές δομές (ΚΕΔΔΥ-ΕΔΕΑΥ- Ιατροπαιδαγωγικά κέντρα)
 • Εκπαιδευτικές δομές (Ειδικά σχολεία-Τμήματα Ένταξης-Παράλληλη Στήριξη-διδασκαλία κατ ΄ οίκον-ΕΕΕΕΚ)
 • Μαθησιακές δυσκολίες – Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσγραφία, δυσορθογραφία, δυσαριθμησία)
 • Από τη θεωρία στην πράξη
 • ΔΕΠΥ (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητα)-Τεχνικές παρέμβασης
 • Πρακτική άσκηση Μελέτη περιπτώσεων
 • ΔΑΔ (Αυτισμός- Asperger-Rett) «στο κανονικό σχολείο»
 • Μελέτη περίπτωσης
 • Κωφοί – Βαρήκοοι στο «κανονικό σχολείο»
 • Συμβουλευτική γονέων
 • Εκπαιδευτικό υλικό
 • Πληροφορική στην Ειδική Αγωγή και εκπαίδευση

 

Ημερομηνίες διεξαγωγής

Σάββατο 4 Μαρτίου 2017

Ώρες: 16:00-20:00

Κυριακή 5 Μαρτίου 2017

Ώρες 10:00-14:00

Εκπαιδευτής: ΚΑΛΗΣΠΕΡΑΚΗ ΠΟΠΗ

 

Αίτηση Παρακολούθησης Σεμιναρίου

  Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων