Σεμινάρια κατάρτισης στην υγιεινή τροφίμων

Το ΚΕΚ ΔιαΒίουΜόρφωση, πιστοποιημένος φορέας εκπαίδευσης από τον ΕΟΠΠΕΠ, πραγματοποιεί σεμινάρια για την πιστοποίηση επιχειρήσεων στην υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων με την εποπτεία του ΕΦΕΤ επιπέδου 1.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλο το προσωπικό μιας επιχείρησης τροφίμων που έρχεται με οποιονδήποτε τρόπο σε επαφή με τρόφιμα και ποτά. Συγκεκριμένα, αφορά τις επιχειρήσεις που έχουν σχέση με την παραγωγή, την επεξεργασία, την αποθήκευση, τη μεταφορά, τη διακίνηση τροφίμων, ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και τη ζαχαροπλαστική, ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων και υποχρεούνται να εκπαιδευτούν-πιστοποιηθούν σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/β/17-08-2007.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αρχές του HACCP που σχετίζονται με την εφαρμογή του

 1. Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων.
 2. Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών.
 3. Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδιση τους.
 4. Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων.
 5. Το εργασιακό περιβάλλον.
 6. Πρακτικές καθαρισμού.
 7. Κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών.
 8. Νομοθεσία υγιεινής τροφίμων
 • Η κατάρτιση γίνεται στην πιστοποιημένη δομή του ΚΕΚ ΔιαΜόρφωση με την εποπτεία του ΕΦΕΤ, η διάρκεια της οποίας είναι 10 ώρες
 • Οι εκπαιδευτές που διδάσκουν είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών ΕΦΕΤ
 • Μετά το τέλος της κατάρτισης οι εκπαιδευόμενοι δίνουν εξετάσεις στον ΕΦΕΤ για να αποκτήσουν βεβαίωση στην υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων

Αίτηση Παρακολούθησης Σεμιναρίου

  Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων