Σεμινάριο «Εκμάθηση και πιστοποίηση γνώσης Η/Υ»

Το κέντρο δια βίου μάθησης, «ΔιαΜόρφωση» ,πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ, σε συνεργασία με τον κ. Κούνουπα Νικόλαο και κ. Καψαλάκη Γεώργιο, διοργανώνει σεμινάριο απόκτησης πιστοποιητικού πληροφορικής, σε πέντε διαφορετικές ενότητες με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών εκπαίδευσης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.

O σκοπός του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν δεξιότητες απαραίτητες για την χρήση υπολογιστών αλλά και να βελτιώσουν την θέση τους στην αγορά εργασίας. Μετά το τέλος των μαθημάτων, το κέντρο δια βίου μάθησης «ΔιαΜόρφωση» σε συνεργασία με τον φορέα πιστοποίησης i-skills, διεξάγει στο χώρο του τις εξετάσεις πιστοποίησης.
Οι επιτυχόντες των εξετάσεων θα λάβουν πιστοποίηση η οποία μοριοδοτείται στον ΑΣΕΠ.Απευθύνεται σε κάθε υποψήφιο είτε είναι μαθητής, φοιτητής, άνεργος ή εργαζόμενος. Ακόμη κι αν δεν υπάρχει προηγούμενη γνώση ή εμπειρία στη χρήση Η/Υ, είναι κατάλληλο για την απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις στη χρήση του υπολογιστή.
Ενότητες Σεμιναρίου:

  • Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή περιβάλλον Windows
  •  Word (Επεξεργασία κειμένου)
  •  Excel (Λογιστικά Φύλλα)
  •  PowerPoint (Παρουσιάσεις)
  •  Χρήση Ιnternet και Outlook (Υπηρεσίες Διαδικτύου)

Το σεμινάριο θα διαρκέσει 60 ώρες.
(Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή)

Αίτηση Παρακολούθησης Σεμιναρίου

    Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων