Σεμινάριο τεχνικών ασφαλείας

Το ΚΕΚ ΔιαΒίουΜόρφωση, πιστοποιημένος φορέας εκπαίδευσης από τον ΕΟΠΠΕΠ, πραγματοποιεί σεμινάρια για την επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Β’ και Γ΄ κατηγορίας.

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ

Το Σεμινάριο Τεχνικών Ασφαλείας αφορά κάθε εργοδότη που απασχολεί ή πρόκειται να απασχολήσει προσωπικό. Κάθε εργοδότης πρέπει να ορίσει τεχνικό ασφαλείας, υπεύθυνο για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων στο χώρο εργασίας. Μπορεί να αναθέσει τα καθήκοντα του τεχνικού ασφαλείας σε άτομα που εργάζονται στην επιχείρηση ή να κάνει σύμβαση με ΕΞ.Υ.Π.Π. Σε μικρές επιχειρήσεις, τεχνικός ασφαλείας μπορεί να οριστεί ο ίδιος ο επιχειρηματίας/ιδιοκτήτης εφόσον έχει το αντίστοιχο πτυχίο, προϋπηρεσία και έχει παρακολουθήσει το αντίστοιχο πρόγραμμα επιμόρφωσης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες Α’ (υψηλής επικινδυνότητας), Β’ (μεσαίας επικινδυνότητας), Γ’ (χαμηλής επικινδυνότητας). Ο χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας καθορίζεται ανάλογα με την κατάταξη της επιχείρησης και τον αριθμό των εργαζομένων.

  • Πρόγραμμα επιμόρφωσης Γ’ κατηγορίας (10 ώρες):
    μεταφορές, ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές υπηρεσίες, εμπόριο, τηλεπικοινωνίες, δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών εστίασης, διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες, αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, διαφημιστικά γραφεία, χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες.
  • Πρόγραμμα επιμόρφωσης Β’ κατηγορίας (35 ώρες):
    οικοδομικά επαγγέλματα, μεταποίηση, ποτοποιία, κατασκευές.

Αίτηση Παρακολούθησης Σεμιναρίου

    Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων