05
Απρ

0

4. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης περιόδου

  • Χρήση H/Y και Διαχείριση Αρχείων
  • Επεξεργασία κειμένου
  • Υπολογιστικά Φύλλα
  • Διαδίκτυο – Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
  • Παρουσιάσεις
  • Βάσεις Δεδομένων
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων