05
Απρ

0

2. Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί

  • Ψηφιακή Υπογραφή, έκδοση, διαδικασίες και ασφάλεια
  • Νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων, Βασικοί Ορισμοί Του Ν. 4412/2016
  • Σημαντικές Πλευρές Και Καινοτομίες Του Ν. 4412/2016
  • Σημαντικές Πλευρές Και Καινοτομίες Του Ν. 4412/2016
  • Ανάθεση Δημοσίων Έργων, Εκτέλεση Δημοσίων Έργων
  • Έννομη Προστασία Κατά Τη Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων
  • Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί, Προετοιμασία για τη Διαδικασία Υποβολής Ηλεκτρονικών Προσφορών
  • Τρόπος Και Διαδικασία Υποβολής Ηλεκτρονικών Προσφορών
  • Διαχείριση Εκτέλεσης Έργου, Χρονοδιάγραμμα, Διαχείριση Κόστους
  • Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου, Σχέδιο Υγείας Και Ασφάλειας, Μητρώο Έργου. 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων