05
Απρ

0

3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία

  • Η εξέλιξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στο Ίντερνετ
  • Εργαλεία επεξεργασίας εικόνας και βίντεο
  • Εργαλεία ανάπτυξης Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-shop)
  • Η έννοια του Search Engine Optimization
  • Ηλεκτρονικές συναλλαγές
  • Βασικές αρχές της ασφάλειας προσωπικών δεδομένων και της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών
  • Το νομοθετικό πλαίσιο στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου.
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων