ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Το ΚΕΚ ΔιαΜόρφωση, διοργανώνει στις Μοίρες φροντιστηριακό σεμινάριο Eκπαίδευσης Eκπαιδευτών Eνηλίκων, κατάλληλο για τη προετοιμασία των υποψηφίων στη διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ.

 

Το Σεμινάριο έχει συνολική διάρκεια 110 διδακτικές ώρες, εκ των οποίων 65 διδακτικές ώρες υλοποιούνται δια ζώσης και 45 διδακτικές ώρες υλοποιούνται μέσω ειδικής πλατφόρμας τηλε-εκπαίδευσης, η χρήση της οποίας αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την υλοποίηση της εκπαίδευσης γιατί υλοποιεί το περιεχόμενο της βάσης θεμάτων του ΕΟΠΠΕΠ και αποτελεί μοναδικό λογισμικό σε πανελλήνιο επίπεδο.

Ο κύκλος της δια ζώσης κατάρτισης υλοποιείται σε τρία Σαββατοκύριακα, τα δυο πρώτα 09.00-17.00 (από 10 διδακτικές ώρες) και το τρίτο 09.00-19.00 (από 12.5 διδακτικές ώρες).

Το σεμινάριο έχει καθαρά προπαρασκευαστικό – φροντιστηριακό χαρακτήρα και απευθύνεται τόσο σε όσους εκπαιδευτές ή υποψήφιους εκπαιδευτές ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ή να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους για να διδάξουν, όσο και σε όσους ενδιαφέρονται να προετοιμαστούν για να λάβουν μέρος στις εξετάσεις που διοργανώνει ο ΕΟΠΠΕΠ για την πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης για την απόκτηση πιστοποίησης επιπέδου Β του πρώην ΕΚΕΠΙΣ.

Το σεμινάριο περιλαμβάνει εργαστήριο βελτίωσης διδασκαλίας με την εκτέλεση πρακτικής άσκησης μικροδιδασκαλίας από κάθε εκπαιδευόμενο με παράλληλη επισήμανση λαθών και βελτίωση της απόδοσης του εκπαιδευτή και συμμετοχή κάθε εκπαιδευομένου σε συνέντευξη σύμφωνα με τα πρότυπα εξέτασης του ΕΟΠΠΕΠ.

Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία πέρα από την καθοδήγηση για τη δημιουργία της μικροδιδασκαλίας τους και την αξιολόγηση της από τους εκπαιδευτές εντός της αίθουσας, να εκτελέσουν απεριόριστο αριθμό τεστ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, με βάση τον ειδικό κωδικό που θα τους δοθεί, ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα για τις εξετάσεις.

Σε ποιους απευθύνεται:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν τα εφόδια, ώστε να είναι ικανοί να διδάξουν ως εκπαιδευτές ενηλίκων, αλλά και σε όσους ενδιαφέρονται να πιστοποιηθούν ως εκπαιδευτές ενηλίκων στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ. Οι συμμετέχοντες στο πλαίσιο παρακολούθησης του σεμιναρίου, αναμένεται να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων και να προετοιμαστούν κατάλληλα, για τις επικείμενες εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας των εκπαιδευτών ενηλίκων, της μη τυπικής εκπαίδευσης (πιστοποίηση επιπέδου Β του ΕΚΕΠΙΣ) .

Επίσης, να σημειωθεί πως σύμφωνα με το νόμο 4186 άρθρο 27 κεφάλαιο 15 παράγραφος γ, για τις θέσεις εκπαιδευτών των δημόσιων ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ, που προκηρύσσονται από τη ΓΓΔΒΜ ή άλλον φορέα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ,

Προϋπόθεση πλέον για την υποβολή αίτησης, είναι η εγγραφή του υποψήφιου εκπαιδευτή στο Υπό-Μητρώο Εκπαιδευτών Α.Ε.Κ., το οποίο τηρείται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Ενότητες σεμιναρίου (με βάση το επαγγελματικό περίγραμμα Εκπαιδευτής ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ)

 • Αλληλογνωριμία, στόχοι προγράμματος, εκπαιδευτικό συμβόλαιο
 • Kοινωνικό-οικονομικό πλαίσιο και εκπαιδευτικές πολιτικές εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Θεωρίες μάθησης, Αρχές μάθησης και Χαρακτηριστικά ενηλίκων εκπαιδευόμενων, Προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης, Ρόλος εκπαιδευτή
 • Μεθοδολογία διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών
 • Μεθοδολογία εναρκτήριας συνάντησης
 • Σύγχρονες μέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας
 • Διαμόρφωση εκπαιδευτικού χώρου. Αποτελεσματική χρήση εποπτικών μέσων διδασκαλίας
 • Δυναμική εκπαιδευόμενης ομάδας
 • Μεθοδολογία σχεδιασμού διδακτικής ενότητας
 • Σχεδιασμός εικοσάλεπτων μικροδιδασκαλιών
 • Αξιολόγηση διδακτικού έργου (Μοντέλα, τύποι, τεχνικές)
 • Παρουσίαση εικοσάλεπτων μικροδιδασκαλιών- Σχολιασμός- Υποστήριξη

Κόστος συμμετοχής: 330€

Εισηγητές (έμπειροι Εκπαιδευτές Εκπαιδευτών, πιστοποιημένοι από το ΕΚΕΠΙΣ)

Αιτήσεις συμμετοχής: www.kekdiamorfosi.gr/συμμετοχη-σεμιναριο-εκπαιδευτων

ΚΕΚ Διαμόρφωση:   2892022220

Ιστοσελίδα:   www.kekdiamorfosi.gr

Υπεύθυνος προγράμματος:

Καψαλάκης Γιάννης, κιν. 6973384016,

 

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων