ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Αναπτύσσοντας τη Συναισθηματική μας Νοημοσύνη

Είναι αποδεδειγμένο πλέον ότι τα συναισθήματα έχουν ένα ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην καθημερινή μας αλληλεπίδραση τόσο στην προσωπική, όσο και στην επαγγελματική ή κοινωνική μας ζωή. Στο σεμινάριο αυτό θα δούμε πώς μπορούμε να τα αναγνωρίζουμε και να τα διαχειριζόμαστε με στόχο να κάνουμε τις σχέσεις μας με τους άλλους πιο λειτουργικές.

Ενότητες που καλύπτονται

 • Τι είναι η Συναισθηματική Νοημοσύνη;
 • Πώς αναγνωρίζω τα συναισθήματά μου (Αυτοεπίγνωση)
 • Πώς ελέγχω τα συναισθήματά μου (Αυτοέλεγχος)
 • Πώς θέτω στόχους και επιτυγχάνω αποτελέσματα (Παρακίνηση)
 • Πώς μπαίνω στη θέση του άλλου (Ενσυναίσθηση)
 • Πώς διαχειρίζομαι τα συναισθήματα του άλλου (Κοινωνικές Δεξιότητες)

Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • να αποδέχονται τη σημασία των συναισθημάτων στον εργασιακό χώρο και την προσωπική τους ζωή,
 • να τα χρησιμοποιούν ‘’έξυπνα’’ με στόχο       την ανάπτυξη κλίματος θετικής ανατροφοδότησης,
 • αναπτύσσουν δεξιότητες κατανόησης σε μια κατεύθυνση βελτίωσης της ατομικής και ομαδικής απόδοσης,
 • να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους και τα συναισθήματα των άλλων με στόχο τη βελτίωση της επικοινωνίας, της συνεργασίας και της αποδοτικότητας.

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα απευθύνεται σε καθένα που επιθυμεί να διαχειρίζεται σωστά τα συναισθήματά του, επηρεάζοντας θετικά τις διαπροσωπικές σχέσεις, την επαγγελματική ανάπτυξη και γενικότερα την απόδοση και συμπεριφορά του και των άλλων στον χώρο που αλληλεπιδρά.

Το σεμινάριο έχει τη μορφή workshop και έχει διάρκεια 5 διδακτικών ωρών.

 

Διαχείριση Συγκρούσεων / Αποτελεσματικές Διαπραγματεύσεις

Καθημερινά καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε δύσκολες καταστάσεις. Ας σκεφτούμε ειλικρινά: τα καταφέρνουμε πάντα με επιτυχία; Υπάρχουν φορές που θα θέλαμε να είχαμε κάνει κάτι διαφορετικό ή φορές που νιώσαμε ότι δεν διεκδικήσαμε το δίκιο μας όσο έπρεπε; Στο σεμινάριο αυτό θα δούμε πώς μπορούμε να διαχειριζόμαστε και να επιλύουμε συγκρούσεις, να βάζουμε όρια και να δημιουργούμε πραγματικά λειτουργικές σχέσεις με τους ανθρώπους που αλληλεπιδρούμε.

Ενότητες που καλύπτονται

 • Ορίζοντας τη Σύγκρουση
 • Στρατηγικές Διαχείρισης Συγκρούσεων
 • Στάδια Διαχείρισης Συγκρούσεων
 • Μορφές & Τύποι Διαπραγμάτευσης
 • Θέσεις & Συμφέροντα
 • Πώς προσεγγίζω τη Ζώνη Πιθανής Συμφωνίας
 • Πώς φτάνω στο ‘Ναι’

Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • αναγνωρίζουν τις αιτίες που οδηγούν σε συγκρούσεις να χρησιμοποιούν τεχνικές διαχείρισης συγκρουσιακών περιστατικών,
 • κατανοούν τα επίπεδα στις στρατηγικές διαχείρισης διαφορών και να επιλέγουν τη στρατηγική που θα μεγιστοποιεί τα οφέλη σε κάθε περίπτωση,
 • να αντιμετωπίζουν με επιτυχία «χαρακτήρες» με δύσκολη στάση και συμπεριφορά,
 • αναπτύσσουν μια ενεργητική στάση αντιμετώπισης των προβλημάτων, μετατρέποντας την αρνητικότητα σε θετική στάση,
 • υιοθετούν ένα πνεύμα συνεργατικότητας και αμοιβαίου οφέλους σε καταστάσεις διαφορών.

Το σεμινάριο έχει τη μορφή workshop και έχει διάρκεια 5 διδακτικών ωρών.

 

Διαχείριση Χρόνου & Άγχους

Οι εποχές αλλάζουν. Το ίδιο και οι υποχρεώσεις μας, που διαρκώς γίνονται περισσότερες με αποτέλεσμα συνεχώς να νιώθουμε ότι ‘δεν προλαβαίνουμε’. Η ανάγκη μας να οργανώνουμε αποτελεσματικά τον χρόνο, ώστε να ανταποκρινόμαστε καλύτερα στις πολλαπλές απαιτήσεις, είναι πλέον επιβεβλημένη. Στο σεμινάριο αυτό θα μάθουμε να βάζουμε προτεραιότητες και να αποφορτίζουμε καταστάσεις πριν αυτές γίνουν πιεστικές!

Ενότητες που καλύπτονται

 • Προτεραιότητες: Σημαντικά, Μη Σημαντικά, Επείγοντα και Μη Επείγοντα
 • Χρόνος … υπάρχει!
 • Κάντε τον χρόνο να μετρά υπέρ σας
 • Αναλαμβάνοντας πολλά – το άλλο άκρο της αποτυχίας
 • Το μαγικό ‘όχι’
 • Χρόνος και άγχος: ευελιξία και επιλογή

 Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • αντιλαμβάνονται τους παράγοντες που σχετίζονται με τον χρόνο και συμβάλλουν στη μείωση της παραγωγικότητας,
 • θέτουν προτεραιότητες ανάλογα με τους ατομικούς και ομαδικούς στόχους και να εκπονούν αποτελεσματικά ατομικά σχέδια δράσης,
 • εντοπίζουν τα οφέλη από τη διαχείριση του χρόνου και να αξιοποιούν συγκεκριμένα εργαλεία για την επίτευξη των στόχων τους,
 • εκτιμούν τη σημασία που έχει ο παραγωγικός χρόνος για τον εαυτό τους και τους άλλους στο εργασιακό περιβάλλον και την προσωπική τους ζωή.

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους θέλουν να αξιοποιούν χρήσιμα εργαλεία για τη σωστή διαχείριση του χρόνου εντός του περιβάλλοντος που δραστηριοποιούνται, αλλά και στην προσωπική τους ζωή, με απώτερο στόχο να βελτιώνουν την αποδοτικότητά τους και να μειώνουν το άγχος.

Το σεμινάριο έχει τη μορφή workshop και έχει διάρκεια 5 διδακτικών ωρών.

 

Σύγχρονες Εκπαιδευτικές Τεχνικές

Η φιλοσοφία της εκπαίδευσης έχει μετατοπίσει το βάρος από τον δάσκαλο-εκπαιδευτή στον μαθητή-εκπαιδευόμενο. Αυτό ακούγεται καλό! Η αλήθεια είναι, όμως, ότι πολλές φορές δυσκολευόμαστε να ενεργοποιήσουμε την εκπαιδευτική μας ομάδα. Στο σεμινάριο αυτό θα εφαρμόσουμε στην πράξη συγκεκριμένες εκπαιδευτικές τεχνικές και θα δούμε εργαλεία με τα οποία μπορούμε να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί σε πραγματικές εκπαιδευτικές συνθήκες!

 Ενότητες που καλύπτονται

 • Ενεργητικές Εκπαιδευτικές Τεχνικές
 • Το Story Telling στην Εκπαίδευση
 • Διαδικτυακά εργαλεία στην Εκπαίδευση

 Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • αναγνωρίζουν τη σημασία των ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών και να επιλέγουν τις κατάλληλες ανάλογα με την ομάδα και τους στόχους της εκπαίδευσης,
 • γνωρίζουν τα οφέλη των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου στο εκπαιδευτικό περιβάλλον και θα αλληλεπιδρούν με διαφορετικούς και καινοτόμους τρόπους,
 • αναγνωρίζουν τη σημασία της αφήγησης ιστοριών στις παρουσιάσεις ή εισηγήσεις τους και να εντάσσουν κατάλληλες ιστορίες στα μαθήματα και τα σεμινάριά τους,
 • αποδέχονται την αξία της αυθεντικής ιστορίας ως προς τη συναισθηματική κινητοποίηση του κοινού, τη δημιουργία εγγύτητας και την ενεργή συμμετοχή του.

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς & Εκπαιδευτές που θέλουν να εξοικειωθούν με ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές και μεθόδους, τις οποίες θα μπορούν άμεσα να αξιοποιούν στα μαθήματα και τα σεμινάριά τους.

Το σεμινάριο έχει τη μορφή workshop και έχει διάρκεια 5 διδακτικών ωρών.

Ο εισηγητής όλων των παραπάνω είναι :

Ο Εκπαιδευτής

Ο Μάνος Παυλάκης σπούδασε Ελληνική Φιλολογία στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Ευρωπαϊκό Πολιτισμό στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Έχει ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές στη Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων στο Πανεπιστήμιο του Leeds και στην Πολιτική Ανάλυση, Δημόσιες και Ευρωπαϊκές Πολιτικές στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Αυτή την περίοδο εκπονεί διδακτορική διατριβή με θέμα την ανάπτυξη των Οριζόντιων Ικανοτήτων (Key Skills) μέσα από τη χρήση ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών.

Έχει εργαστεί για αρκετά χρόνια ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε ζητήματα ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων και εκπαίδευσης. Είναι πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών από τον ΕΟΠΠΕΠ, ενώ έχει περισσότερες από 7.000 ώρες διδακτική εμπειρία ως Εκπαιδευτής στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα και πάνω από 2.000 ώρες εμπειρίας ως Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών σε φορείς όπως το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, η ΓΣΕΕ, το ΙΔΕΚΕ κ.ά. και σε εταιρείες όπως ΟΤΕ, Cosmote, Γερμανός, Ωνάσειο, Metropolitan, Le Monde κ.ά.

Εργασίες του σχετικά με την Εκπαίδευση Ενηλίκων και τη Μετασχηματίζουσα Μάθηση έχουν παρουσιαστεί σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια. Είναι ο δημιουργός του εκπαιδευτικού υλικού για το πρόγραμμα ‘YouReCa’, το οποίο έλαβε το Βραβείο Ποιότητας και Αριστείας της Unesco (2013), ενώ έχει διακριθεί για την κοινωνική του δράση, λαμβάνοντας, ως Πρόεδρος του μη κυβερνητικού οργανισμού Youthnet Hellas το Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2013.

 

Ξεκλειδώνοντας το INTERNET: Ένα ταξίδι γνωριμίας στο INTERNET πέρα από την απλή ανάγνωση ιστοσελίδων

Το Ιnternet έχει δεκάδες εργαλεία που μπορούν να κάνουν τη ζωη μας ευκολότερη. Χρησιμοποιήστε το Internet στην εργασία σας, στις σχέσεις σας, στη καθημερινότητά σας και γλιτώστε χρόνο και χρήμα.

Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι η επιμόρφωση στη χρήση νέων ψηφιακών εργαλείων και τεχνικών για την κατανόηση και γνώση της φύσης, του ρόλου και των ευκαιριών της Τεχνολογίας της πληροφορίας σε καθημερινές καταστάσεις στη προσωπική ζωή και κοινωνική ζωή, καθως και την εργασία.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε αυτούς που θέλουν να διευκολυνθούν από τη χρήση ψηφιακών εργαλείων που θα τους προσφέρει ευεξία χρόνου και χρήματος.

 • Πρόσβαση σε Δημόσιες Υπηρεσίες
 • Παρακολούθηση ταινίας, ακρόαση μουσικής
 • Λήψη, επεξεργασία, διανομή φωτογραφιών
 • Ηλεκτρονικές αγορές και τραπεζικές συναλλαγές
 • Πως δημιουργώ και       στέλνω e-mail
 • Ταξίδια και μεταφορές
 • Αναζήτηση εργασίας
 • Μετατροπείς αρχείων

Η ανάγκη του να συνδεθεί κανείς και να μάθει το internet στις μέρες μας είναι αρκετά έντονη. Για το λόγο αυτό παραδίδουμε σεμινάρια τα οποία προσαρμόζονται στα μέτρα σας.

Αυτά τα ερωτήματα θα απαντηθούν σε 6 ώρες και θα είστε υπερήφανοι για τον εαυτό σας.
Εισηγητής του σεμιναρίου είναι:
Ο Κούνουπας Νικόλαος σπούδασε Εφαρμοσμένη Πληροφορική και πολυμέσα στο ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ. Κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην «Εφαρμοσμένη Πληροφορική και Πολυμέσα» από το τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του ΤΕΙ Κρήτης. Έχει μετεκπαιδευτεί σε θέματα εκπαιδευτικών τεχνολογιών σε σχέση με τα web 2.0 εργαλεία στην εκπαίδευση με πλήθος επιμορφώσεων. Εργάζεται ως εκπαιδευτής ενηλίκων και ως καθηγητής Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση από το 2006. Έχει διατελέσει εισηγητής στους θεματικούς τομείς των Νέων τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και των Web 2.0 εργαλείων σε φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων καθώς ως εισηγητής σε συνέδρια εκπαιδευτικών οργανισμών. Είναι εν ενεργεία μεταπτυχιακός φοιτητής του τμήματος Εκπαίδευση Ενηλίκων του ΕΑΠ και συνεργάζεται με το ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ σε θέματα σχεδιασμού προγραμμάτων για την Εκπαίδευση Ενηλίκων.

 

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΓΟΝΕΙΣ

To να είσαι γονέας είναι μία εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία. Κανείς δε μένει απολύτως ικανοποιημένος με την εκτέλεση των γονικών καθηκόντων. Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους γονείς επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους σε θέματα που αφορούν την ανάπτυξη, τη διαπαιδαγώγηση, κοινωνικοποίηση και τη ψυχική υγεία των παιδιών τους.

 • Διατροφή στη παιδική ηλικία
 • Όρια και κανόνες στην εφηβεία
 • Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, ανάπτυξη και ταυτότητα
 • Παιδί και διαζύγιο
 • Τι σημαίνει «δύσκολο παιδί» και πως το διαχειριζόμαστε.

Βοηθήστε το παιδί σας να πιστέψει στον εαυτό του

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων