ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VOUCHER ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ

Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα απασχόλησης Voucher με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων 29 – 64 ετών σε κλάδους αιχμής», το οποίο αφορά 23.000 ανέργους από 29 έως 64 ετών.

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων 01-30 Δεκεμβρίου 2016

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης εκατόν είκοσι (120) ωρών σε διάφορους κλάδους και ειδικότητες
 • Συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση
 • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της δράσης
 • Πρακτική άσκηση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις της οικονομίας συνολικής διάρκειας πεντακοσίων (500) ωρών
 • Δυνατότητα επιχορήγησης επιχειρήσεων μετά το πέρας της πρακτικής με σκοπό την πρόσληψη των ωφελουμένων

 

Αναλυτικότερα, οι κλάδοι εκείνοι στους οποίους θα γίνει η κατάρτιση:

 1. Εμπόριο
 2. Logistics
 3. Έργα υποδομής και Τεχνικά επαγγέλματα
 4. Τουρισμός
 5. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 6. Περιβάλλον-Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων
 7. Τρόφιμα-Ποτά
 8. Ενέργεια
 9. Βιομηχανία
 10. Αγροτικός Τομέας

Εκπαιδευτικό Επίδομα:

 • Επίδομα θεωρητικής κατάρτισης το οποίο ανέρχεται σε: 600 Ευρώ (120ώρες*5 ευρώ/ώρα)(συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων)
 • Επίδομα πρακτικής άσκησης το οποίο ανέρχεται σε: 2000 Ευρώ (500ώρες*4 ευρώ/ώρα)(συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων).

 

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα συμπλήρωσε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

 

ΚΕΚ ΔιαΜόρφωση
Αγίου Γεωργίου 49, Μοίρες
Τηλ: 2892022220
Mail 1: info@kekdiamorfosi.gr
Mail 2: kekdiamorfosi@gmail.com

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων