07
Δεκ

0

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VOUCHER ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ

Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα απασχόλησης Voucher με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων 29 – 64 ετών σε κλάδους αιχμής», το οποίο αφορά 23.000 ανέργους από 29 έως 64 ετών. Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων 01-30 Δεκεμβρίου 2016 Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης εκατόν είκοσι (120) ωρών σε διάφορους κλάδους και ειδικότητες Συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση Πιστοποίηση των […]

06
Ιούλ

0

NEO VOUCHER ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2015

Προκηρύχθηκε το αναμενόμενο πρόγραμμα Voucher με τίτλο «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας». Το έργο αφορά σε 8.000 θέσεις: 6.900 για αποφοίτους δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 1.100 για αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ.   Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι […]

22
Δεκ

0

ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.

                           Αιτήσεις συμμετοχής από 22/12/2014 έως και 14/01/2015. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: Άνεργοι απόφοιτοι ΑΕΙ/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών (γεννημένοι από 01/01/1985 και μετά) Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού […]

29
Αυγ

0

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»

Αιτήσεις συμμετοχής από 29/08/2014 έως και 20/09/2014. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: Α. Για Απόφοιτους ΑΕΙ/ ΤΕΙ ηλικίας από 18 μέχρι 24 ετών Να είναι κάτοχοι  τίτλου σπουδών  ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή  του εξωτερικού  αναγνωρισμένο  από  το  ΔΟΑΣΑΠ  ή  βεβαίωσης  περί αναγνωρισμένων  επαγγελματικών  προσόντων,  πτυχιούχων  τυπικής ανώτατης  εκπαίδευσης,  από […]

07
Αυγ

0

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»

Αιτήσεις συμμετοχής από 07/08/2014 έως και 15/09/2014. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: Α. Για Απόφοιτους ΑΕΙ/ ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΣΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το [...]
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων